Splošni pogoji dostopa do e-revije

Splošni pogoji dostopa do e-revije

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na uporabnike elektronske izdaje revije National Geographic Slovenija (e-revija), izdajatelja Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«), dostopnih na tej spletni strani. Splošni pogoji za naročnike tiskanih izdaj revije so dostopni na spletni strani www.nationalgeographic.si.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na tej spletni strani. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate dostopati do spletne strani ponudnika.

Ponudnik se bo na vse načine trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

To spletno mesto deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

E-revija je dostopna na spletu v iOS aplikaciji ali Google Play aplikaciji. To spletno mesto ne omogoča nakupa tiskanih revij. Za nakup tiskane izdaje prosim sledite tej povezavi.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE IZDAJE ZA NAROČNIKE NA TISKANO IZDAJO

Naročniki na tiskano izdajo revije National Geographic Slovenija imajo pravico brezplačno dostopati do njene elektronske izdaje. Za dostop do e-revije se mora naročnik registrirati tako, da na elektronskem naslovu narocila@rokus-klett.si pridobi številko VOUCHERJA, ki ga vnese ob registraciji poleg svojega naslova elektronske pošte in gesla.

Po registraciji naročnik prejme na naslov elektronske pošte, ki so ga vnesli ob registraciji, elektronsko sporočilo s povezavo za potrditev registracije.

Po registraciji lahko naročnik nemudoma dostopa do tistih izvodov revije, do katerih je upravičen na podlagi naročniškega razmerja. Po preteku naročnine vam naročene revije ostanejo v arhivu.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE IZDAJE ZA NAROČNIKE NA ELEKTRONSKO IZDAJO

Naročanje na e-revijo poteka prek interneta 24 ur na dan, vse dni v letu.

Možni sta dve vrsti naročnine:

  1. Letna naročnina - kupec prejema e-revijo eno leto od dneva sklenitve naročniškega razmerja dalje, z možnostjo podaljšanja. Ob nakupu naročnine se vam zadnja številka takoj doda v vaš arhiv. Vse ostale številke pa se vam dodajo takoj, ko so izdane. Po preteku naročnine vam naročene revije ostanejo v arhivu.
  2. Mesečna naročnina - kupec prejema e-revijo vsak mesec od dneva sklenitve naročniškega razmerja do preklica. Ob nakupu naročnine se vam zadnja številka takoj doda v vaš arhiv. Vse ostale številke pa se vam dodajo takoj, ko so izdane. Po preklicu naročnine vam naročene revije ostanejo v arhivu. Preklic mesečne naročnine začne veljati 30 dni po datumu, ko naročnik o preklicu obvesti ponudnika.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE IZDAJE ZA KUPCE (uporabniki, ki niso naročniki)

Nakup e-revije poteka prek interneta 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nakup posamezne revije - po opravljenem nakupu posamezne revije se revija doda v kupčev arhiv. Revija je tako dostopna kadarkoli.

OSTALI POGOJI ZA DOSTOP

Za nakup posameznega ali več izvodov e-revije oz. za naročilo na e-revijo se mora kupec registrirati. Ob registraciji kupec vnese svoj naslov elektronske pošte in geslo. Za nakup oz. naročilo e-revije je zaradi izdaje računa treba vnesti tudi ime in priimek plačnika računa.

Če je kupec oz. naročnik e-revije pravna oseba, mora zaradi izdaje računa ob nakupu oz. naročilu e-revije posredovati podatke o nazivu, naslovu in davčni številki plačnika računa.

Za uspešen nakup oz. naročilo e-revije, se mora kupec oz. naročnik strinjati s temi splošnimi pogoji.

Po oddaji naročila kupec oz. naročnik po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Ob morebitni spremembi oz. preklicu naročila mora kupec ponudnika o tem obvestiti na e-naslov narocila@rokus-klett.si, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

Cene, ažurnost podatkov in pogoji plačila

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. 

Plačilo lahko opravite preko plačilnega sistema PayPal.

Če še nimate PayPal računa, lahko opravite nakup direktno s plačilno kartico. PayPal računa vam ni potrebno narediti! Klik na Pay with Debit or Credit card odpre možnost nakupa direktno s kreditnimi karticami.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter se omogoči preklic ali zamenjava naročenega artikla.

Če se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe, s katero se naroči na revijo. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi dostop do e-revije.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o. o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

  • na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si,
  • na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

V skladu z določbo 6. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, odstop od pogodbe, kjer kupec kupi e-revijo (in ne sklene naročniškega razmerja), ni mogoč.

Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Navedena pravica do odstopa od pogodbe ne velja za:

  1. za nazaj za naročnike, kadar so revijo že prejeli (v skladu z določbo 13. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvo potrošnikov),
  2. kupce revije (v skladu z določbo 6. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov).

Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake

Kupec ima v primeru stvarne napake pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti ponudnika najkasneje v dveh mesecih od odkritja napake in v dveh letih od nakupa. Obvestilo o odstopu mora potrošnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima blago stvarno napako. Kupec mora izjavo podati pisno, in sicer po na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov narocila@rokus-klett.si. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Kupec lahko prodajalca o stvarni napaki obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo.   

Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi, ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom, ali vrne celotni plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta ter je tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pravila za uporabo vsebin

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na tej spletni strani in na spletnih straneh www.nationalgeographic.si, so last Založbe Rokus Klett, d. o. o. ali objavljene z dovoljenjem društva National Geographic Society. Brez pisnega dovoljenja jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Vse pravice so pridržane.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh si lahko preberete tukaj.

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. 

Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani, se najprej obrnite na e-poštni naslov narocila@rokus-klett.si podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Ponudnik na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno preprosto dostopni na spletnem naslovu www.nationalgeographic.si.  

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Založba Rokus Klett, d. o. o. 
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana 
Brezplačna telefonska številka: 080 19 22 
E-naslov: narocila@rokus-klett.si

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.